Työehtosopimus

Yksityinen opetusala

Yksityisen opetusalan työehtosopimus on yleissitova. Sitä sovelletaan yksityisissä oppilaitoksissa. Yksityisellä oppilaitoksella tai opintokeskuksella tarkoitetaan sellaista opetuslainsäädännön piiriin kuuluvaa tai sen perusteella opetusta antavaa oppilaitosta tai opintokeskusta, joka kuuluu julkisen valvonnan piiriin. Sopimuksen piiriin eivät siten kuulu kielikoulut, kirjeopistot ja autokoulut.

Työehtosopimusta noudattavat yksityiset lukiot ja peruskoulut, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset, maatalousalan oppilaitokset, ammattioppilaitokset, kauppaoppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut, koti- ja laitostalouskoulut, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset, hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset ja tieteellisten seurain valtuuskunta. 
 
JOAn jäsenet ovat yksityisellä opetusalalla mm. keittiö-, kiinteistö- ja toimistohenkilöstöä sekä opettajia.