Yhdistyksemme

 

 

Mikä JOA oikeastaan on?

 

Jytyn Opetusalat JOA ry (ent. Aikuisoppilaitosten toimihenkilöliitto ATL ry) on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n valtakunnallinen opetusalan jäsenyhdistys.  Oma toimisto ja toimihenkilö palvelee jäsenistöä suoraan.  Jäsenemme työskentelevät vapaan sivistystyön yksityisissä oppilaitoksissa.  Edustamme oppilaitosten kaikkia henkilöstöryhmiä.

Yhdistyksen hallituksessa ovat edustettuina eri henkilöstöryhmät.  Jäsenemme toimivat opetus-, toimisto-, keittiö-, siivous- ja kiinteistöhuoltotehtävissä. Ammattinimikkeitä on mm. asuntolanhoitaja, emäntä, keittäjä, kiinteistönhoitaja, kirjantonhoitaja, opettaja, opintosihteeri, siistijä, taloussihteeri, tuntiopettaja jne. Tällä hetkellä meitä on n. 400.

 

JÄSEN ► JOA ► JYTY ► STTK